KAPSAM

Kamplarımızın taslak konuları aşağıda verilmektedir.
Detaylı program kampımızda özel eğitmenler ile özel öğrenme yöntemleri ile uygulanmaktadır.

Biyoloji kampımıza katılan öğrencilerimiz Lise Müfredatının daha detayını ileri düzeyde öğreneceğinden; hem üniversite sınavında çıkacak soruları rahatlıkla çözebilecek hem de geleceğin bilin insanı olma yolunda önemli bir altyapı bilgisine sahip olacaktır.
Lisans düzeyinde bilgi ile donatılacak öğrenciler laboratuvarımızda akademisyenler ile birlikte uygulama eğitimleri yapacaktır.
Canlı ve cansız binlerce örneği inceleyecek, laboratuvarlarımızda çok sayıda Stereo Mikroskop ve Işık Mikroskopları sayesinde canlıların gizemli dünyasına yolculuk yapılacaktır.
Yaparak yaşayarak öğrenmenin kalıcı olduğunun farkına varacaktır.
Biyoloji 1-2 kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Biyoloji konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmakta ve Lisans düzeyinde bilgi donanımına kavuşmaktadır.
BİYOLOJİ 1. KAMPIMIZDA ANLATILACAK DERSLER
Genel Botanik
Bitki Anatomisi
Mikrobiyoloji
Genetik 1
Hayvan Fizyolojisi 1
Omurgalı Hayvanlar
Omurgasız Hayvanlar ve Böcekler
Hücre Biyolojisi
Arazi çalışması örneklerinin incelenmesi, omurgasız hayvan diseksiyonu 1
Laboratuvar Kullanımı Ve Laboratuvar Uygulamaları 1
BİYOLOJİ 2. KAMPIMIZDA ANLATILACAK DERSLER
Sistematik Botanik
Bitki Fizyolojisi
Moleküler Biyoloji
Genetik 2
Hayvan Fizyolojisi 2
Biyokimya
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi
Arazi çalışması örneklerinin incelenmesi, Omurgasız hayvan diseksiyonu 2
Laboratuvar kullanımı ve laboratuvar uygulamaları 2

Fizik kampımıza katılacak öğrencilerimiz 10 gün süresince temel Fizik konularından başlanarak Lise tüm Fizik müfredatı tamamlanmaktadır.
Fizik kampımız tek aşamadan oluşmaktadır.
Lise 9-12. Sınıf aralığında bulunan tüm dersler Konusunda deneyimli Akademisyenler ve Öğretmenler tarafından anlatılacaktır.
Konu kavraması amacıyla uygulamalar ve deneyler yapılacaktır.
Fizik kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Fizik konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmaktadır.
1.FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ:
1.Fizik Bilimine Giriş
2.Vektör-Kuvvet-Tork –Denge-Ağırlık Merkezi
3.Kütle –Hacim-Özkütle
4.Basıç
5.Kaldırma Kuvveti
6.Isı-sıcaklık –Hal Değişimi-Isı iletimi
7.Sıcaklıkla genleşme
2.MEKANİK:
1.Bağıl Hız-Bileşik Hareket
2.Doğrusal Hareket
3.Dinamik
4.İş-Güç-Enerji ve Basit Makine
5.Yeryüzünde Hareket
6.Dairesel Hareket-Açısal Momentum
7.Basit Harmonik Hareket
8.Evrensel Çekim(Enerji anlatılmayacak)
9.İtme ve Momentum
3.DALGALAR:
Elektromanyetik Dalga
Aydınlanma
Işık-Gölge ve renk bilgisi
4.Yansıma Kanunları
5.Kırılma kanunları ve prizma
4.OPTİK :
1.Mercekler
2.Yay-Su-Deprem-Ses dalgaları
3.Su dalgalarında girişim
4.Işıkta girişim ve Kırınım
5.ELEKTRİK VE MANYETİZMA:
1.Durgun elektrik
2.Coulomb Kuvveti ve Elektrik alan
3.Elektriksel potansiyel
4.Sığaçlar
5.Elektrik akımı
6.Manyetizma
7.İndüksiyon
8.Alternatif akım ve transformatör
6.MODERN FİZİK:
1.Atom Modelleri
2.Radyoaktivite
3.Özel görelilik
4.Siyah cisim ışıması-Fotoelektrik-Compton-De Broglie
5.Modern Fiziğin uygulamaları(Yarıiletken –üstün iletken-Laser)

Kimya Bilim kampımıza katılacak öğrencilerimiz 10 gün süresince temel Kimya konularından başlanarak Lise tüm Kimya müfredatı tamamlanmaktadır.
Kimya kampımız tek aşamadan oluşmaktadır.
Lise 9-12. Sınıf aralığında bulunan tüm dersler Konusunda deneyimli Akademisyenler ve Öğretmenler tarafından anlatılacaktır.
Konu kavraması amacıyla uygulamalar yapılacaktır.
Kimya kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almakta ve Fizik konusunda çıkabilecek tüm soruları çözecek düzeye ulaşmaktadır.
Bilim Kampımızın Kimya Müfredatı:
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Hâlleri
Doğa ve Kimya
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
Karışımlar
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Kimyanın Kullanım Alanları
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Bileşikler
Enerji Kaynakları
Kimya Alanındaki Bilimsel Gelişmeler
Biyokimya

Matematik kampımıza katılacak öğrencilerimiz 10 gün süresince temel Matematik konularından başlanarak Lise tüm Matematik müfredatı tamamlanmaktadır.
Matematik kampımız tek aşamadan oluşmaktadır.
Lise 9-12. Sınıf aralığında bulunan tüm dersler Konusunda deneyimli Akademisyenler ve Öğretmenler tarafından anlatılacaktır.
Konu kavraması çalışmaları ve örneklemeleri yapılacaktır.
Matematik kampımıza katılan ve dersleri dinleyip çaba sarf eden tüm öğrencilerimiz üstün başarı belgesi almaktadır.
Bilim Kampımızın Matematik Müfredatı:
MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler
KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri
Bölünebilme Kuralları
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
VERİ, SAYMA ve OLASILIK
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
SAYMA VE OLASILIK
Sıralama ve Seçme
Basit Olayların Olasılıkları
SAYILAR VE CEBİR
FONKSİYONLAR
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
POLİNOMLAR
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomların Çarpanlara Ayrılması
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
GEOMETRİ
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
Çokgenler
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
UZAY GEOMETRİ
Katı Cisimler
SAYMA VE OLASILIK
Sıralama ve Seçme
Basit Olayların Olasılıkları
SAYILAR VE CEBİR
FONKSİYONLAR
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
POLİNOMLAR
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
GEOMETRİ
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
Çokgenler
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
UZAY Katı Cisimler
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Koşullu Olasılık
Deneysel ve Teorik Olasılık
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
DİZİLER
Gerçek Sayı Dizileri
GEOMETRİ
TRİGONOMETRİ
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
DÖNÜŞÜMLER
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
SAYILAR VE CEBİR
TÜREV
Limit ve Süreklilik
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
İNTEGRAL
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
GEOMETRİ
ANALİTİK GEOMETRİ
Çemberin Analitik İncelenmesi 2
SAYILAR VE CEBİR
SAYILAR
Sayı Kümeleri
Bölünebilme
GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Dik Üçgen
SAYILAR VE CEBİR
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
GEOMETRİ
ÇEMBER VE DAİRE
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Dairenin Çevresi ve Alanı
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
Veri Analizi
GEOMETRİ
ÖLÇME
Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
KATI CİSİMLER
Küre ve Silindir