Hedefimiz

Bu proje ile aşağıdaki hedeflere ulaşmak planlanmaktadır:
Geleceğin Bilim İnsanlarını Yetiştirmek
Beyin Göçünü Tersine Çevirmeye Destek Olmak
Öncelikli hedefimiz tüm öğrencilerinize Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik
dallarını sevdirerek ileri düzeyde bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.
Belirtilen Bilim dallarında yeni gelişmeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
Bilimi tüm ülke geneline yaymak.
Kamplarımıza katılan öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmak.
Öğrencilerin proje yapabilme ve geliştirebilmelerini teşvik etmek.
Kampımıza katılan öğrencilerin Doğada gözlem ve araştırma yapabilmelerini sağlamak.
Düşünen, araştıran ve bilgiyi sorgulayarak öğrenen nesiller yetiştirmektir.
Kamplarımıza katılanların kazanımları:

  1. Bilindiği gibi Üniversite giriş sınavlarında tercih edilen bir bölüme girebilmek için Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik sorularını yapmak ilgili puanlama alanlarında büyük avantaj sağlamaktadır. Kampımıza katılan öğrenciler Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerini ileri düzeyde öğrenecekleri için Üniversite giriş sınavlarında oldukça avantajlı birkonuma geçmektedir.
  2. Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik derslerini konusunda deneyimli akademisyenlerden öğrenmek.
  3. Gelecekte seçeceği Mühendislik Fakülteleri, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Matematik, Çevre Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Sözel diğer diğer bölümleri okurken; almış olduğu eğitim sayesinde başarılı bir Üniversite öğrenimi sürdürebileceklerdir.
  4. Daha önceki yıllarda düzenlemiş olduğumuz kamplara katılan gençler gerek ulusal gerekse uluslararası sınavlarda  büyük başarı göstermiş, madalyalar kazanmışlardır.
  5. Kampımızda akademik düzeyde bir eğitim gerçekleştirildiğinden; kampımıza katılan öğrenciler ayrıca Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik ile ilgili özel ders alma durumunda kalmamaktadır.
  6. Kampımıza katılan öğrenciler ulusal ve uluslararası olimpiyatlarda çok sayıda madalya kazanmış olup bu başarılarına yenilerini eklemeye devam etmektedirler.
  7. Kamplarımıza katılan tüm öğrenciler istedikleri Üniversitelerin  Fakülte veBölümlerini kazanabilmekte olup; kamplarımıza katılan öğrencilerinkazandıkları Fakülte ve Bölümler sayfamızın gurur tablomuz kısmında yayınlanmaktadır.

SAYGILARIMLA
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Öğretim Görevlisi Yusuf Durmuş