Basın Bülteni

TÜBİTAK – Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı'nın desteği ile Hacettepe Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu’nca yürütülmekte olan, farklı alanlardaki genç araştırma görevlilerine, izci lideri ve öğretmenlere geniş bir ekoloji ufku kazandırmak, doğanın dilinin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, “Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” adlı proje, 1-10 Temmuz 2007 ve 10-20 Temmuz 2007 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde Kemaliye’de gerçekleştirilecektir.

Eğitmenler ve katılımcılar için konaklama ve iaşe giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanmakta olup; “Bozkurt Otel ve Restaurant” tarafından sağlanmaktadır. Teorik dersler Kemaliye Atatürk Kültür Merkezinde ve/veya açık havada konferans şeklinde yapılmakta; eğitimin ağırlıklı kısmını oluşturan uygulamalar ise Kemaliye’nin farklı yörelerindeki arazi çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca araziden toplanan örnekler bilimsel bir bakış çerçevesinde Bozkurt Otelin hazırlamış olduğu çalışma salonunda mikroskoplar yardımıyla incelenecek ve canlılar ile doğa arasındaki ilişkiler çalıştay şeklinde anlatılıp tartışılacaktır. Projeye, ülkemizin bir çok ilinden sınıf öğretmeni, eğitim fakültesi mezunları, çeşitli üniversitelerden araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan toplam 60 katılımcı katılmakta olup, katılımcıların yol giderleri hariç, konaklama, günlük yemek masrafları ve eğitim amaçlı yapılacak gezilerin ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanmaktadır. Projede ayrı üniversite ve kuruluştan 15 eğitmen görev almaktadır.

Adı geçen doğa eğitiminde, Kemaliye ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzmanların katkılarıyla bütünsel ve katılımcı bir eğitim anlayışı temelinde işlenmektedir. Doğal kaynaklar, ekosistem, insan-doğa ilişkileri konusunda önemli bir seviyeye gelmeleri beklenen araştırma görevlileri ve öğretmenlerin, doğanın dilinin öğretilmesi ve çevrenin bilimsel olarak daha iyi ve doğru algılanması için bulundukları ortamlarda gönüllü olarak çalışmaları beklenmektedir. Eğitim sırasında bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin ekoturizme açılabilmesinin şartları da tartışılacaktır. Farklı bölümlerdeki araştırma görevlileri ilk kez böyle bir toplantı nedeniyle bir araya gelmekte, kendi disiplinlerinin diğer disiplinlerle ne denli ilişkili olduğunu anlamakta ve bu durum, ileride yapacakları çok disiplinli projeler için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Akademisyenliğin ilk basamağındaki bu gençlerin katılacakları eğitimden kazanacakları geniş ekoloji vizyonuyla daha kaliteli yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlamaları ve ileride derslerini daha kapsamlı işleyen birer öğretim üyesi haline gelmeleri beklenmektedir.
Doğa eğitimine katılacak izci liderleri ve ilköğretim okulu öğretmenlerinin ise ileride yaptıracakları izcilik eğitimlerine doğanın dilinin öğretilmesi etkinliklerini katmaları beklenmektedir. Küçük yaşlarda doğada gözlem yapma fırsatı verilen öğrencilerin bilime ısınacakları, bilimi sevecekleri ve ileride bilim insanı olmaya karar verebilecekleri daha önceki uygulamalardan bilinmektedir. Projede yer alacak eğitmenler ve anlatacakları konularla ilgili ayrıntılı program ekte verilmektedir.

Proje Yürütücüsü
Uzman Yusuf Durmuş
Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Beytepe -Ankara

Proje Yürütücü Yardımcısı
Mustafa Erkan Özgür
Erzincan Üniversitesi
Kemaliye Haci Ali Ataman M. Y. Okulu

Proje Yürütücü Yardımcısı
Uzman Haşim Altınözlü
Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Beytepe -Ankara