Ders Notları

Ders Notları

Eğitmen Konu

 

1

Prof. Dr.
Ali Demirsoy

Küresel Isınma
Renklerin Dansı
Kemaliye Tanıtımı

2

Uzman
Haşim Altınöz


Kemaliye ve Çevresinin Florası

3

Doç. Dr.
Aydın Akbulut

Sulakalan Ekosistemlerinin
Temel Bileşenleri ve Sorunları

4

Uzman
Yusuf Durmuş

Eğin ve Çevresinin Faunası, Adaptasyon

5

Prof. Dr.
Ercan Aksoy

Kemaliye ve Çevresinin Ana Jeolojik Özellikleri,
Çevre ve Jeoloji İlişkisi

6

Öğr.Gör.
M.Erkan Özgür

Kemaliye ve Çevresinde
Su Ürünleri
Biyoçeşitliliği ve Önemi

7

Prof. Dr.
Abdulkadir Cücen

Ekolojinin Prensipleri ve Derin Ekoloji

8

Dr.
Fatma Kökdil Gökçe

İlk Yardım Teknikleri

9

Prof. Dr.
Levent S. Turan

Karasal Omurgalılar
(Amfibi, Sürüngen, Kuş ve Memeliler)
ve Ekosistemdeki Önemleri

10

Prof. Dr.
Esma Şimşek

Türk Halk Kültürü İçerisinde Kemaliye’nin Yeri

11

Dr.
Hakan Allı

Mantarların Ekolojisi ve Ekonomik Önemi

12

Doç. Dr.
Ali Arslan

Kemaliye’nin Likenleri ve Ekosistemdeki Yeri

13

Nejat Akfırat

Yaratıcı Drama ve Çevre Bilinci

14

Doç. Dr.
Adnan Erdağ

Karayosunları ve Önemleri

15

Prof. Dr. Cemal Aydın

Gökyüzü Gözlemi